İŞ İLKELERİMİZ

Sağlam iş ilkelerine bağlıyız ve bu nedenle işimizi şirket standartlarımız ile yönetiyoruz.
Aynı zamanda insan hakları, çalışma standartları, çevre ve ahlak konularında Birleşmiş Milletler Küresel iş birliği ilkelerini de desteklemekteyiz.

FOODMAN, Şirketlerinin faaliyette bulundukları ülkelerde yürürlükte bulunan yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uygun hareket etmektedir. Geçerli tüm kanunlara, yerel kurallara, raporlama gerekliliklerine ve Gizliliğe gerekli saygıyı göstererek, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumla açık ve şeffaf bir iletişim sürdürmekteyiz.

Parti siyasetine karışmadığımız gibi, siyasi partilere bağış veya hediye de vermeyiz.

İşimizle ilgili olduğunda -şirket olarak – müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve dünyayı etkileyebilecek sosyal ve çevresel düzenlemeler veya başka konularda görüşlerimizi belirtiriz.

Biz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ilan ettiği) kapsamında belirlenen ve uluslararası çerçevede tanınan insan haklarının ihlal edilmediği bir kültürü oluşturmak ve teşvik etmek konusunda kararlıyız.

Tüm çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışma şartları sağlarız. İlgili güvenlik yasa ve düzenlemelerine uymaktayız, şirketimizde ve çalışmalarımızın tümünde tehlike önleme, tanımlama ve yok etme politikalarının yayılımını sağlamaktayız. En iyi uygulamaları benimsemeye ve yasal güvenlik gerekliliklerini aşmaya çalışıyoruz. Güvenlik performansımızı düzenli olarak ölçüyor ve değerlendiriyoruz.

Takım olarak hareket etmenin değerini bilen mükemmel çalışanları şirketimize çekmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve beraber uzun yıllar çalışmak için çaba gösteririz. Yaş, fiziksel engel, etnik yapı, cinsiyet, medeni hal, ırk, din veya cinsel tercih farkı gözetmeksizin tüm personelimize eşit olanaklar yaratırız.

Hiç bir haksız davranışı affetmeyiz. Tüm insanlara aynı saygı ve anlayışla davranırız. Investor in People ( insana Yatırım Yapan) şirket Kalite Standardını benimsedik. Çalışanlarımız FOODMAN’ a ait iş olanaklarını kendi çıkarları için kullanamadıkları gibi, çıkar çatışmasına neden olabilecek her türlü işlemi veya ilişkiyi yönetime bildirmek zorundadırlar.

Çalışanlarımız şirket kaynaklarını yetkisiz şahsi çıkarları için kullanamaz. Dolandırıcılık, hırsızlık, umursamazlık veya dikkatsizlik yüzünden meydana gelecek kayıplara ve şirket kaynaklarının zarar ve ziyanına izin vermeyiz. Çalışanlarımız, kendileri ve aileleri için şirketimiz ile olan ilişkilerine dayalı uygunsuz şahsi çıkarlar sağlamaktan kaçınmak zorundadır. Çalışanlarımız kendilerini yükümlülük altına sokacak hiç bir hediye veya daveti kabul edemez. Çalışanlarımız, sipariş, hizmet almak, vermek veya mali konularda ya da başka bir tür çıkar ilişkisi için, ne rüşvet verebilir ne de kabul edebilirler, böyle bir girişim veya durumu hemen geri çevirmek ve bildirmek zorundadırlar.

Müşterilerimiz ve üçüncü taraflarca bize emanet edilen mal ve bilgileri koruruz.

Açık ve dürüst rekabete inanırız. Rekabet avantajı sağlamak için etik olmayan uygulamaları kullanmayız. Yasal olmayan yollardan elde edilen bilgileri rakiplerimizi veya üçüncü tarafları zarara uğratmak için kullanmayız.

İşimizi yerine getirmek için toplumu ve çevreyi etkileyen kaynakları kullanmaktayız. Sürdürülebilir çevresel ve sosyal yararlar için tüm gelişmeleri desteklemekte ve bunları uygulamaya çalışmaktayız. Sınırlı kaynakları dikkatli kullanmaya çalışmaktayız. Karar mekanizmamız, çevresel risk yönetimini de kapsamaktadır. Sosyal sorumluluk çalışmalarındaki gelişmeleri gözden geçirmekte ve düzenli olarak raporlamaktayız.

İşimizle ilgili alanlarda kaynaklarımızı kullanarak dünyadaki toplumlara yatırım yapmayı hedefleriz. Sosyal yatırımlarımız, ortaklarımız, hissedarlarımız ve işimiz için en iyi sonuçları almayı hedeflemektedir.

FOODMAN yönetimi bu prensiplerin benimsenmesi, yayılımının sağlanması ve uygulanmasından sorumludur. Şirket içindeki iç denetim, dürüstlük, risk yönetimi ve güvenlik mekanizmaları yönetim kuruluna ilkelere uyulmasının takibi konusunda destek vermektedir.

Herhangi bir davranışın izni ile ilgili herhangi bir soru olduğunda bağlı olunan bir yöneticiye
veya yerel müdüre danışılmalıdır. Sorunlarla yerel olarak ilgilenilmiyor ise uygulanması veya yerine getirilmesiyle ilgili tavsiye istiyorsanız www.foodman.com.tr – www.cumadere.com.tr adresinden veya telefonla 4447308 iletişime geçebilirsiniz

Bildirilen tüm raporları hemen ve sıkı bir gizlilikle araştırırız. Herhangi bir çalışana, yönetime rapor sunması ya da bu tür girişimlere yardımcı olmasından dolayı baskıda bulunulmaz ve hakkında işlem yapılmaz. Ancak kasıtlı olarak sahte bir uygunsuzluk raporu düzenlemek, disiplin tedbirlerine neden olur.